Veelgemaakte foutjes

Veelgemaakte foutjes : ... als een raderwerk waar een tandje uit mist... (moet zijn ontbreekt). En ook: ik irriteer me daar en daar aan. Moet zijn: ik erger me daar en daar aan. Een veelvoorkomende vertaalfout: ... met inbegrip van zulke karakterfouten als zorgeloos, ongeduldig, beperkt... ('zulke' is hier een anglicisme en letterlijk vertaald; moet in het Nederlands worden weggelaten). En: recent is dat gebeurd (moet zijn: recentelijk is dat gebeurd want het betreft hier een bijwoord).